เพลงประจำวิทยาลัย

เขียว ขาว เหลือง เกษตรสันป่าตอง

ขับร้องโดย : ธวัชชัย ชูเหมือน


เขียวขาวเหลืองของเราเปล่งปลั่งศรี ชาตินี้ไม่มีสลาย 

เรารักกัน รักกันจนตาย แม้ชีพสลายมิคลายจากกัน


* โอ้พวกเรารักกันฉันท์พี่น้อง เกษตรเราต้อง ฝ่าฟันไม่ถอยหนี งานเราทำ 

เรียนเราเรียนให้ได้ดี ช่วยชีวีพวกเรานี้เกษตรสันป่าตอง 

เรารักกันยิ่งไม่ทอดทิ้งหมู่พวกพ้อง แม้ชีพมลายมิคลายปรองดอง 

รวมพี่รวมน้องรักกันเกษตรเรา 


(ซ้ำ*)