ติดต่อเรา

การติดต่อสื่อสาร

ทางไปรษณีย์  249  หมู่  11 ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

ทางโทรศัพท์ 0-5331-1392

ทางโทรสาร 0-5331-1359

โทรศัพท์มือถือ 08-6431-3448

chiangmaiatc_@hotmail.com