ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
91 แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2562-2565 18/05/2564 jukpong 169
92 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก 17/05/2564 jukpong 242
93 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก 12/05/2564 jukpong 229
94 ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ.2564 ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 11/05/2564 jukpong 184
95 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 07/05/2564 jukpong 187
96 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 05/05/2564 jukpong 278
97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 05/05/2564 jukpong 242
98 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 30/04/2564 jukpong 166
99 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ในระดับ ปวส. (ภาคปกติเรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 30/04/2564 jukpong 1207
100 ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการดูแลหอพักหญิง 30/04/2564 jukpong 231

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร