ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
51 ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 11/01/2565 jukpong 656
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ระบบน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2565 jukpong 362
53 ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา และรอบทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 07/01/2565 jukpong 594
54 ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทรอบทั่วไป รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 05/01/2565 jukpong 556
55 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ประเภทรอบทั่วไป รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 04/01/2565 jukpong 733
56 ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron 03/01/2565 jukpong 158
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการน้ำเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2564 jukpong 130
58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ระบบน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2564 jukpong 133
59 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ระบบน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2564 jukpong 117
60 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการน้ำเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2564 jukpong 137

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร