ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
491 ประกาศ เรื่อง "ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบริการส่งเสริมการเกษตรเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2556" 21/03/2556 Administrator 678
492 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552 20/03/2556 Administrator 29527
493 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบริการส่งเสริมการเกษตรเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2) 10/03/2556 Administrator 669
494 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ในระดับชั้น ปวส. ทวิภาคี สาขาช่างกลเกษตร โดยความร่วมมือ กับ บริษัทสยามคูโบต้าคอเปอเรชั่น จำกัด ประจำปีการศึกษา 2556 06/03/2556 Administrator 2293
495 ประกาศ เปิดทำการเรียน การสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2555 05/03/2556 Administrator 929
496 ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 01/03/2556 Administrator 697
497 ประกาศ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 27/02/2556 Administrator 753
498 ประกาศ จัดจ้างโดยวิธีพิเศษจ้างก่อสร้างกำมะถันและห้องเย็นเว็บลำไย จำนวน 1 รายการ 22/02/2556 Administrator 628
499 ประกาศ ยกเลิการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรมกำมะถันและห้องเย็นเก็บลำไย 21/02/2556 Administrator 698
500 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบริการส่งเสริมการเกษตรเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 21/02/2556 Administrator 694

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร