ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) 19/05/2565 jukpong 454
22 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 12/05/2565 jukpong 478
23 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 12/05/2565 jukpong 244
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 11/05/2565 jukpong 402
25 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 09/05/2565 jukpong 456
26 ประกาศ การเปิดการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 06/05/2565 jukpong 490
27 ประกาศ กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ปีการศึกษา 2565 06/05/2565 jukpong 401
28 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 05/05/2565 jukpong 224
29 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก 29/04/2565 jukpong 155
30 ประกาศรายชื่อผู้ที่มอบตัว รายงานตัว รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565 28/04/2565 jukpong 571

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร