ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 05/05/2564 jukpong 13
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 05/05/2564 jukpong 8
3 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 30/04/2564 jukpong 21
4 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ในระดับ ปวส. (ภาคปกติเรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 30/04/2564 jukpong 255
5 ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการดูแลหอพักหญิง 30/04/2564 jukpong 33
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 30/04/2564 jukpong 34
7 คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง 19/04/2564 jukpong 13
8 แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2563-2564 07/04/2564 jukpong 34
9 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ปวส. 01/04/2564 jukpong 810
10 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ปวช. 01/04/2564 jukpong 474

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร