ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 22/05/2562 Administrator 40
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 15/05/2562 Administrator 63
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปจะจำปีการศึกษา 2562 15/05/2562 Administrator 49
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ประจำปีการศึกษา 2562 13/05/2562 Administrator 83
5 บริษัท ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษา 13/05/2562 Administrator 27
6 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 (ภาคสบทบ วันเสาร์-อาทิตย์) 24/04/2562 Administrator 225
7 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 02/04/2562 Administrator 471
8 ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)ประจำปีการศึกษา 2562 26/03/2562 Administrator 198
9 ขอกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา 20/03/2562 Administrator 108
10 ประกาศ รายวิชาที่เปิดทำการเรียน การสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 15/03/2562 Administrator 146