ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 เชิญประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียช่วยสอนประจำห้องเรียน 14/02/2563 Administrator 10
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10/01/2563 Administrator 59
3 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 23/12/2562 jukpong 319
4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 13/12/2562 jukpong 58
5 เอกสารประกอบจัดทำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 12/12/2562 jukpong 36
6 ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ปวส. ทวิภาคี สาขาช่างกลเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 14/11/2562 Administrator 336
7 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 07/11/2562 jukpong 1529
8 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 10/10/2562 Administrator 120
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 07/10/2562 Administrator 107
10 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานประจำสาขาพืชผักและงานพืชไร้ดิน 27/09/2562 jukpong 148

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร