ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา 20/03/2562 Administrator 30
2 ประกาศ รายวิชาที่เปิดทำการเรียน การสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 15/03/2562 Administrator 49
3 ประกาศรายวิชาที่เปิดทำการเรียน การสอนภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 15/03/2562 Administrator 26
4 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการจัดการอาชีวศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีการศึกษา 2561 13/03/2562 Administrator 28
5 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ปวส. ทวิภาคี สาขาช่างกลเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 11/03/2562 Administrator 36
6 การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองผ่านระบบออนไลน์ รอบที่ 1/2562 07/03/2562 Administrator 40
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างกลเกษตร ทวิภาคี คูโบต้า ปีการศึกษา 2562 07/03/2562 Administrator 34
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำปีการศึกษา 2562 20/02/2562 Administrator 61
9 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่งนักการภารโรง 15/02/2562 Administrator 33
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 14/02/2562 Administrator 59