ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร