ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง การเปิดการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร