ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ปีการศึกษา 2565

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร