ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564

ในระดับ ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ดูรายชื่อสมัครตรง คลิกที่นี่

ดูรายชื่อสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร