ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร