ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2564

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร