ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2564

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร