ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

ดูเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

           ฝ่ายบริหารทรัพยากร