ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ตำแหน่งนักการภารโรง

 

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่