ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดห้องน้ำ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร