ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ

ตามมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร