ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อ ในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

 

1. ระดับ ปวช. (โควตา)     ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่


2. ระดับ ปวส. (โควตาภายใน)     ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 

3. ระดับ ปวส. (โควตาภายนอก)     ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่