ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจตามมาตรฐาน CEFR

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

 

 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน CEFR

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่