ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

ดูเอกสาร คลิกที่นี่