ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่