ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าดู 173