ประกาศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้ง ๑

กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่