ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ jukpong 23
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานประจำสาขาพืชผักและงานพืชไร้ดิน jukpong 42
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ Administrator 38
4 รวมไฟล์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Administrator 32
5 เผยแพร่ผลงานของแผนกสัตวศาสตร์ Administrator 59
6 ประกาศผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) Administrator 183
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 Administrator 162
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปจะจำปีการศึกษา 2562 Administrator 142
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ประจำปีการศึกษา 2562 Administrator 161
10 บริษัท ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษา Administrator 99
11 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 (ภาคสบทบ วันเสาร์-อาทิตย์) Administrator 338
12 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 Administrator 546
13 ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)ประจำปีการศึกษา 2562 Administrator 288
14 ขอกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา Administrator 170
15 ประกาศ รายวิชาที่เปิดทำการเรียน การสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 Administrator 188
16 ประกาศรายวิชาที่เปิดทำการเรียน การสอนภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี Administrator 106
17 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการจัดการอาชีวศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีการศึกษา 2561 Administrator 111
18 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ปวส. ทวิภาคี สาขาช่างกลเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 Administrator 123
19 การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองผ่านระบบออนไลน์ รอบที่ 1/2562 Administrator 106
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างกลเกษตร ทวิภาคี คูโบต้า ปีการศึกษา 2562 Administrator 132