วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

 

ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์ รถยนต์  

 

หน้าหลัก

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ :> 0-5331-1392   โทรสาร :> 0-5331-1359
Email :> chiangmaiatc_@hotmail.com หรือ webmaster@cmcat.ac.th