ดูข่าวทั้งหมด

 

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี


บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาการซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ ดังกล่าวแล้ว โดยคณะกรรมการผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบแล้ว และได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา แล้วตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัย


           ระบบสารสนเทศ

          Login Form Login to Member Area